ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne_khp_buh@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Особлива інформація на 21.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

121.03.201421.03.2014фізична особад/н37.620
Зміст інформації:
Дата зміни 21.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 21.03.2014 р. Інформація наведена на підставі даних зведеного облікового реєстру, отриманого від ПАТ "НДУ". Частка в статутному капіталі акціонера "Фізична особа" змінилася з 37.620% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 3060067 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт.
221.03.201421.03.2014фізична особад/н4.942.52
Зміст інформації:
Дата зміни 21.03.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 21.03.2014 р. Інформація наведена на підставі даних зведеного облікового реєстру, отриманого від ПАТ "НДУ". Частка в статутному капіталі акціонера "Фізична особа" змінилася з 4.900% до 42.520%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 398486 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 3458553 шт.