ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 25.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиХристич Анатолiй ПетровичНЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.37.697
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Христич Анатолiй Петрович (паспорт: серiя НЮ номер 039190 виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 28.12.2004) припиненi повноваження 25.04.2014р у зв"язку iз закiнченням строку повноважень.. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 37.69700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки. Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р.
д/нОбраноГолова Наглядової радиХристич Анатолiй ПетровичНЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.37.697
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Христич Анатолiй Петрович (паспорт: серiя НЮ номер 039190 виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 28.12.2004) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв та за рiшенням Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 37.69700%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, - 3 роки. Iiншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова Спостережної ради ВАТ "Красненський КХП", Голова наглядової ради ПАТ "Красненський КХП", пенсiонер.
д/нПрипинено повноваженнячлен Наглядової радиТриструга Михайло IвановичКА, 713682, 16.12.1997, Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл.42.52
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Триструга Михайло Iванович (паспорт: серiя КА номер 713682 виданий Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 16.12.1997) припиненi повноваження 25.04.2014р. у зв"язку iз закiнченням строку повноважень за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.52000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки.
д/нОбраночлен Наглядової радиТриструга Михайло IвановичКА, 713682, 16.12.1997, Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл.42.52
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Триструга Михайло Iванович (паспорт: серiя КА номер 713682 виданий Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 16.12.1997) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.52000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: член Спостережної ради ВАТ "Красненський КХП", член Наглядової ради ПАТ "Красненський КХП", директор ФК "АгроЗахiд Буг".
д/нПрипинено повноваженнячлен Наглядової радиКобилюх Леся ВасилiвнаКА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Кобилюх Леся Василiвна (паспорт: серiя КА номер 384192 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1997) припиненi повноваження 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- 2 роки.
д/нОбраночлен Наглядової радиКобилюх Леся ВасилiвнаКА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Кобилюх Леся Василiвна (паспорт: серiя КА номер 384192 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1997) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: член Наглядової ради ПАТ "Красненський КХП", директор ВАТ "Красненський КХП", в.о.Голови правлiння ВАТ "Красненський КХП", бухгалтер ВАТ "Красненський КХП" .
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїПiджарко Надiя ВолодимирiвнаКВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Пiджарко Надiя Володимирiвна (паспорт: серiя КВ номер 456575 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.06.2000) припиненi повноваження 25.04.2014р. у зв"язку iз закiнченням строку повноважень за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
д/нОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїПiджарко Надiя ВоломирiвнаКВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Пiджарко Надiя Воломирiвна (паспорт: серiя КВ номер 456575 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.06.2000) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв та рiшенням Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Красненський КХП", член Спостережної ради ВАТ "Красненський КХП", зав.лабораторiєю ВАТ "Красненський КХП".
д/нПрипинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїГанич Iгор МихайловичКА, 739306, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ганич Iгор Михайлович (паспорт: серiя КА номер 739306 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.12.1997) припиненi повноваження 25.04.2014р. у зв"язку iз закiнченням строку повноважень за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
д/нОбраночлен Ревiзiйної комiсiїГанич Iгор МихайловичКА, 739306, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.0246
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ганич Iгор Михайлович (паспорт: серiя КА номер 739306 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.12.1997) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Красненський КХП", член Правлiння ВАТ "Красненський КХП", зав.складом ВАТ "Красненський КХП".
д/нПрипинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїКравчук Ярина ЮрiївнаКС, 451724, 31.01.2006, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Кравчук Ярина Юрiївна (паспорт: серiя КС номер 451724 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 31.01.2006) припиненi повноваження 25.04.2014р. у зв"язку iз закiнченням строку повноважень за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
д/нОбраночлен Ревiзiйної комiсiїIлькiв Анна ЮхимiвнаКА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Iлькiв Анна Юхимiвна (паспорт: серiя КА номер 987626 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 10.11.1998) обрана на посаду 25.04.2014р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний економiст ПАТ "Красненський КХП", головний бухгалтер ТОВ "Приват- Агро- Львiв".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.