ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 30.06.2016

Особлива інформація на 24.06.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

124.06.201624.06.2016фізична особад/н37.6970
Зміст інформації:
Дата зміни 24.06.2016р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 24.06.2016 р. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій змінилася з 37,697% до 0,000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 42,842% до 0,000%.
224.06.201624.06.2016фізична особад/н42.5190
Зміст інформації:
Дата зміни 24.06.2016 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 24.06.2016 р. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій змінилася з 42,519% до 0,000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 42,519% до 0,000%.
324.06.201624.06.2016фізична особад/н044.353
Зміст інформації:
Дата зміни 24.06.2016 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 24.06.2016 р. Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості акцій змінилася з 0,000% до 44,353%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0,000% до 50,407%.
424.06.201624.06.2016ПСП "ЕКСІМ-АГРО"31892976042.519
Зміст інформації:
Дата зміни 24.06.2016 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 24.06.2016 р. Частка акціонера ПСП "ЕКСІМ-АГРО", код за ЄДРПОУ 31892976, місцезнаходження: 68241, Україна, Одеська обл. , Саратський р-н, с.Забари, вул. Шевченко, буд.28; у загальній кількості акцій змінилася з 0,000% до 42,519%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0,000% до 48,322%.