ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 15.08.2016

Особлива інформація на 12.08.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.08.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиХристич Анатолiй ПетровичНЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Христич Анатолiй Петрович (паспорт: серiя НЮ номер 039190 виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 28.12.2004) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Припинено повноваженнячлен Наглядової радиТриструга Михайло IвановичКА, 713682, 16.12.1997, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради Триструга Михайло Iванович (паспорт: серiя КА номер 713682 виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 16.12.1997) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Припинено повноваженнячлен Наглядової радиКобилюх Леся ВасилiвнаКА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi0.02459
Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради Кобилюх Леся Василiвна (паспорт: серiя КА номер 384192 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1997) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02459% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїПiджарко Надiя ВолодимирiвнаКВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.02459
Зміст інформації:
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Пiджарко Надiя Володимирiвна (паспорт: серiя КВ номер 456575 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.06.2000) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02459% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїГанич Iгор МихайловичКВ, 621472, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.0.02459
Зміст інформації:
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ганич Iгор Михайлович (паспорт: серiя КВ номер 621472 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.12.1997) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02459% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїIлькiв Анна ЮхимiвнаКА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi0
Зміст інформації:
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iлькiв Анна Юхимiвна (паспорт: серiя КА номер 987626 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 10.11.1998) припинено 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016ОбраноГолова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних44.35353
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Дiмов Iван Андрiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.35353% на суму 901945.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ТОВ Райлянка, з 2013р. - приватний пiдприємець. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером.
12.08.2016Обраночлен Наглядової радиТукасер Сергiй Iванович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Тукасер Сергiй Iванович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПСП "Ексiм-Агро". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".
12.08.2016Обраночлен Наглядової радиХрапов Володимир Борисович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Храпов Володимир Борисович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець, заст.директора ДСГП "Ягубець", заст.директора ПСП "Ексiм-Агро", директор ТОВ "АгроСвiт". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".
12.08.2016ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїХрапова Єфросинiя Андрiївна-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Храпова Єфросинiя Андрiївна (не надав згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ревiзор-iнспектор Iзмаїльської податкової iнспекцiї. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Обраночлен Ревiзiйної комiсiїМаркiв Iванна Зiновiївна-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Ревiзiйної комiсiї Маркiв Iванна Зiновiївна (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер МПП "Обрiй". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
12.08.2016Обраночлен Ревiзiйної комiсiїМатвiїв Iрина Олексiївна-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Ревiзiйної комiсiї Матвiїв Iрина Олексiївна (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.08.2016 р.(дата вчинення дiї 12.08.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - нач.вiд.управлiння с/г i продовольства, бухгалтер ТОВ"Транс Iнвест Агро". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.