ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних44.35353
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Дiмов Iван Андрiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 25.04.2017 р. у зв"язку iз затвердженням Статуту в новiй редакцiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.35353% на суму 901945.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою.
25.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиДiмов Iван Андрiйович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних44.35353
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Дiмов Iван Андрiйович ( не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 44.35353% на суму 901945.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова НР ПАТ "Красненський КХП", Директор ТОВ Райлянка, з 2013р. - ФОП. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером.
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиТукасер Сергiй Iванович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження член Наглядової ради Тукасер Сергiй Iванович ( не надав згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 25.04.2017 р. у зв"язку iз затвердженням Статуту в новiй редакцiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
25.04.2017Обраночлен Наглядової радиТукасер Сергiй Iванович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Тукасер Сергiй Iванович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член НР ПАТ "Красненський КХП", Директор ПСП "Ексiм-Агро". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиХрапов Володимир Борисович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження член Наглядової ради Храпов Володимир Борисович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 р. у зв"язку iз затвердженням Статуту в новiй редакцiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
25.04.2017Обраночлен Наглядової радиТурчак Любомир Мирославович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Турчак Любомир Мирославович (не надав згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фахiвець з облiку пайової землi. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ПСП "Ексiм-Агро".
25.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїХрапова Єфросинiя Андрiївна-, -, не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Храпова Єфросинiя Андрiївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Ревiзiйна комiсiя не обиралася.
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїМаркiв Iванна Зiновiївна-, -, не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження член Ревiзiйної комiсiї Маркiв Iванна Зiновiївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Ревiзiйна комiсiя не обиралася.
25.04.2017Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїМатвiїв Iрина Олексiївна-, -, не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження член Ревiзiйної комiсiї Матвiїв Iрина Олексiївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Ревiзiйна комiсiя не обиралася.
25.04.2017Припинено повноваженняДиректорТодоров Вiталiй Iванович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження Директор Тодоров Вiталiй Iванович ( не надав згоди на розкриття паспортних даних ) припинено 25.04.2017 р. у зв"язку iз затвердженням Статуту в новiй редакцiї (дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв.
25.04.2017ОбраноДиректорТодоров Вiталiй Iванович-, -, не надав згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Директор Тодоров Вiталiй Iванович (не надав згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 25.04.2017 р.(дата вчинення дiї 25.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до моменту переобрання, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор ПАТ "Красненський КХП", гол.механiк ТОВ "БОРIВАШ", заст. директора, директор МПП "ОБРIЙ". Рiшення прийнято Наглядовою радою.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.