ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

127.04.2017Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 25.04.2017р. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 27.04.2017р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв".