ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne_khp_buh@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Особлива інформація на 08.05.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
27.04.2012 Призначено член Наглядової ради Кобилюх Леся Василiвна КА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 0,024
Зміст інформації Посадова особа член Наглядової ради Кобилюх Леся Василiвна (паспорт: серiя КА номер 384192 виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 01.04.1997) призначена 27.04.2012р. загальними зборами акцiонерiв (дообрана до повного складу Наглядової ради). Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.02460%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, - 3 роки. Пенсiонер, попереднi мiсця роботи - директор ВАТ "Красненський КХП", в.о.Голови правлiння ВАТ "Красненський КХП", бухгалтер ВАТ "Красненський КХП".