ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne_khp_buh@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Особлива інформація на 08.05.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Директор                            Христич Олександр Анатолiйович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    08.05.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00952060
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 80560
     Населений пункт Львiвська обл., Буський р-н, смт.Красне
     Вулиця, будинок вул.Залiзнична, буд. 18
     Міжміський код, телефон та факс (03264) 22193, (03264) 22434
     Електронна поштова адреса kxp_busk@mail.ru

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 28.04.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Бюлетень. Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення № 81
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 03.05.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення krasnenskiykxp.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 08.05.2012