ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, ,, 49094, м. Днiпропетровськ,, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (056) 7163364
Факс  (056) 7163364
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Договiр з емiтентом № ЕЛ-07I10 вiд 21.08.10р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23273456
Місцезнаходження  Львівська область, ,, 79058, м. Львiв,, вул. Замарстинiвська, 83 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.03.2001
Міжміський код та телефон  0673102417
Факс  0673102417
Вид діяльності  аудиторськi послуги
Опис  Договiр № 26I12 вiд 26.12.2011р.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя зцiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-42
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  обслуговує емiсiйний рахунок емiтента на пiдставi договору № Е1815I10 вiд 21.08.2010 року