ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Ревiзiйної комiсiї Кравчук Ярина Юрiївна КС № 451724, виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 31.01.2006 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Турек Любов Григорiвна КВ № 917861, виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 25.06.2002 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Директор Христич Олександр Анатолiйович КА № 772138, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.03.1998 05.12.2008 346 522 4.26009178102 % 346 522 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Ганич Iгор Михайлович КВ № 621472, виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.12.1997 16.11.2000 2 000 0.02458771323 % 2 000 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Пiджарко Надiя Володимирiвна КВ № 456575, виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 29.06.2000 16.11.2000 2 000 0.25000000000 % 2 000 0 0 0
Член Наглядової ради Триструга Михайло Iванович КА № 713682, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 16.12.1997 23.06.2009 308 305 3.79025746286 % 308 305 0 0 0
Голова Наглядової ради Христич Анатолiй Петрович НЮ № 039190, виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 28.12.2004 05.08.2005 3 066 330 37.69700000000 % 3 066 330 0 0 0
Усього   3 725 157 45.79654601640 % 3 725 157 0 0 0
Опис