ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Христич Анатолiй Петрович НЮ № 039190, виданий Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 28.12.2004 05.08.2005 3 066 330 37.69702134607 3 066 330 0 0 0
Триструга Iван Петрович КА № 014973, виданий Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 21.11.1995 26.08.2005 3 060 067 37.62002492211 3 060 067 0 0 0
Усього  6 126 397 75.3170463 6 126 397 0 0 0