ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Красненський КХП"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 80560
3.1.5. Область, район Львівська область, Буський
3.1.6. Населений пункт смт. Красне
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Залiзнична, 18

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ №500224
3.2.2. Дата державної реєстрації 26.08.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Буська районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2033536
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2033536

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
вiдiлення №30 м. Буськ ЦФ ПАТ "Кредобанк"
3.3.2. МФО банку 325365
3.3.3. Поточний рахунок 2600501085942
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
вiддiленя № 30 м. Буськ ЦФ ПАТ "Кредобанк"
3.3.5. МФО банку 325365
3.3.6. Поточний рахунок 2600501085942

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
52.10  СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
д/н д/н
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента