ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Христич Анатолiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1941
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** вiйськовий
6.1.8. Опис Пенсiонер.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Працює на громадських засадах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Триструга Михайло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 713682, 16.12.1997, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФК "АгроЗахiд Буг", директор
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiджарко Надiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Красненський КХП", зав.лабораторiєю
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. На iнших пiдприємствах не працює. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ганич Iгор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 621472, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Красненський КХП", зав.складом
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. На iнших пiдприємствах не працює. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Христич Олександр Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 772138, 16.03.1998, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФГ "Агро Захiд Буг", заступник директора
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 25 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Ярина Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КС, 451724, 31.01.2006, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1989
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** студентка
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 2 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iлькiв Анна Юхимiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Приват - Агро - Львiв, головний бухгалтер
6.1.8. Опис Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобилюх Леся Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Красненський КХП", директор
6.1.8. Опис Пенсiонер.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової радиХристич Анатолiй ПетровичНЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.05.08.2005306633037.6973066330000
Член Наглядової радиТриструга Михайло IвановичКА, 713682, 16.12.1997, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.23.06.20093984864.89892975398486000
Голова Ревiзiйної комiсiїПiджарко Надiя ВолодимирiвнаКВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.16.11.200020000.252000000
Член ревiзiйної комiсiїГанич Iгор МихайловичКВ, 621472, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.16.11.200020000.024587712000000
ДиректорХристич Олександр АнатолiйовичКА, 772138, 16.03.1998, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi05.12.20084387035.39335178438703000
Член Ревiзiйної комiсiїКравчук Ярина ЮрiївнаКС, 451724, 31.01.2006, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областiд/н000000
Головний бухгалтерIлькiв Анна ЮхимiвнаКА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областiд/н000000
член Наглядової радиКобилюх Леся ВасилiвнаКА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi16.11.200020000.024587712000000
Усього 3909519 48.06306601 3909519 0 0 0