ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Христич Анатолiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НЮ, 039190, 28.12.2004, Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1941
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** вiйськовий
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Пенсіонер.Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Працює на громадських засадах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Триструга Михайло Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 713682, 16.12.1997, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФК "АгроЗахід Буг", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Працює на громадських засадах. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiджарко Надiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1965
5) освіта** середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Красненський КХП", зав.лабораторією
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася.Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. На інших підприємствах не працює. Загальний стаж роботи 40 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ганич Ігор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ, 621472, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** середня-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Красненський КХП", зав.складом
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася.Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. На інших підприємствах не працює. Загальний стаж роботи 26 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Христич Олександр Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 772138, 16.03.1998, Личаківським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФГ "Агро Захід Буг", заступник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.10.2013, 1 рік
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 26 років. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Вперше призначений на посаду Директора 31.10.2011р. Наглядовою радою Товариства строком на 1 рік. Рішенням Наглядової ради повноваження продовжувалися в 2012, 2013 роках. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Ярина Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КС, 451724, 31.01.2006, Буським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1989
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** студентка
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 3 роки. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася.Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ільків Анна Юхимівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Приват - Агро - Львів, головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.02.2012, до моменту припинення повноважень
9) опис Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 41 рік. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобилюх Леся Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Красненський КХП", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2012, 3 роки
9) опис Пенсіонер.Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 40 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиХристич Анатолiй ПетровичНЮ, 039190, 28.12.2004, Личакiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.306633037.6973066330000
Член Наглядової радиТриструга Михайло IвановичКА, 713682, 16.12.1997, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.3984864.89892975398486000
Голова Ревiзiйної комiсiїПiджарко Надiя ВолодимирiвнаКВ, 456575, 29.06.2000, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.20000.024587712000000
Член ревiзiйної комiсiїГанич Iгор МихайловичКВ, 621472, 29.12.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.20000.024587712000000
ДиректорХристич Олександр АнатолiйовичКА, 772138, 16.03.1998, Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi5284356.49650412528435000
Член Ревiзiйної комiсiїКравчук Ярина ЮрiївнаКС, 451724, 31.01.2006, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi000000
Головний бухгалтерIлькiв Анна ЮхимiвнаКА, 987626, 10.11.1998, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi000000
член Наглядової радиКобилюх Леся ВасилiвнаКА, 384192, 01.04.1997, Буським РВ УМВС України у Львiвськiй областi20000.024587712000000
Усього 3999251 49.16621835 3999251 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.