ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.07.201018/13/1/10Львiвське ТУ ДКЦПФРUA4000079529Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2581341442033536100
Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових ринках не ведеться. Операції з купівлі-продажу акцій відбувалися на організаційно оформленому позабіржовому ринку . Цінні папери до лістингу не включалися, заяви про включення до лістингу не подавалися. Додаткової емісії у звітному періоді не було.Інших цiнних паперiв товариство не випускало.