ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "IФ "Київська Русь-МДС"21075315д/н, м. Київ, Шевченкiвський р-н, 01025, ,, пров.Рильський, буд.30.6895
АТ IК "ЄВРОIНВЕСТ"д/нд/н, Харківська область, ,, д/н, м.Харкiв, вул.О.Яроша, буд.18а0.0183
ЗАТ "ДЕПОЗИТАРНО-КЛIРИНГОВА КОМПАНIЯ "АКЦIОНЕР"д/нд/н, Львівська область, ,, д/н, м.Львiв,, вул.Олени Степанiвни, буд. 470.2126
IК "АТЛАНТА"д/нд/н, Волинська область, ,, д/н, м.Луцьк,, вул.Грушевського, буд.301.3811
НААГ "ГАЛИЧИНА"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80554, с.Полтава, д/н1.65
НААГ "СОКIЛ"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80525, с.Соколiвка, д/н0.89
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТЗОВ "АВАНГАРД"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80563, с.Андрiївка, д/н1.5
ТЗОВ "КИЇВ-ЦIННI ПАПЕРИ"23520883д/н, м. Київ, д/н, д/н, ,, вул.Вернадського, 40.0788
ТЗОВ АТIКд/нд/н, Закарпатська область, д/н, д/н, м.Тячiв,, вул.Жовтнева,3а0.5319
ТОВ "МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ"30057700д/н, м. Київ, д/н, 01000, ,, вул.Кловський узвiз, 180.9849
ТОВ "ФК "ФЛАГМАН"32304038д/н, м. Київ, д/н, 03040, ,, пр-т 40-рiччя Жовтня, 820.0985
ФЕРМЕРСЬКА СПIЛКА "ХЛIБОРОБ"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80530, с.Ожидiв, д/н0.32
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-М"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80530, с.Ожидiв, д/н0.1
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЕСНА"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80530, с.Ожидiв, д/н0.05
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЗВIН"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80533, Олеськ, д/н0.27
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОВГЕ"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80530, Ожидiв, д/н0.07
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДIЯ"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80562, Сторонибаби, д/н0.08
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОЧАТОК"д/нд/н, Львівська область, д/н, 80561, с.Утишкiв, д/н0.27
АТ IК "Слобiдська"23754664д/н, Харківська область, ,, 61045, м.Харкiв,, вул.Отара Яроша, 18-А0.002
ВАТ "Iнвестицiйна енергетична компанiя "ИНЕКО"22925945д/н, м. Київ, д/н, 01601, ,, вул.Пушкiнська, буд.270.0197
ТзОВ "ФК "РУБIН"20115415д/н, Вінницька область, ,, 21050, м.Вiнниця,, вул.Архiтектора Артинова, буд.53,оф.к.30.394
ТОВ "МФМ ПЛЮС"21626465д/н, м. Київ, д/н, 04053, ,, Львiвська площа, буд.8-Б0.394
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2015р. реєстр акцiонерiв налiчував 114 фiзичних осiбд/н, д/н, д/н89.9947
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.