ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КХП"

Код за ЄДРПОУ: 00952060
Телефон: (03264) 2-21-93
e-mail: krasne.khp@ukr.net, 00952060@krasnenskiykhp.pat.ua
Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул.Залізнична, буд.18
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Красненський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ №500224
3. Дата проведення державної реєстрації 26.08.1998
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 2033536
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 54
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.10" - СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"

01.11 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

10.91 - ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ НА ФЕРМАХ

10. Органи управління підприємства

загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
віділення м. Буськ ПАТ "Кредобанк"
2) МФО банку 325365
3) Поточний рахунок 26006011003442
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н